Vem ansvarar för vad

Som i alla bostadsrättsföreningar ansvarar vi själva för den inre miljön i våra fastigheter. 
Sen har vi på ett årsmöte beslutat att varje medlem, i görligaste mån, också ansvar för den yttre miljön på fastigheten. Föreningen håller med material såsom virke och färg medan vi själva står för arbetet. På det sättet har vi lyckats hålla nere våra hyror/ medlemsavgifter under åren.
På gemensamma fixardagar hjälps vi åt att hålla fint på de gemensamma ytorna och i kvarterslokalen. Fixardagar brukar vi avsluta med en liten trevlig sammankomst.

Vänligen läs Gränsdragningslista.pdf för mer information.


Kontoret har öppet måndagar 19.00 - 19.30.