Parkering

Varje föreningsmedlem har nu fått ut två parkeringslappar.
En att läggas väl synlig framtill i den egna bilens framruta, en att ge till ev. besökare som kan lägga den i sin framruta.
 
Det finns således inte längre några besöksparkeringar!
 
Glömmer du eller dina gäster att lägga lappen i framrutan är det risk
för en parkeringsbot.
 
Sen är det ju lite ont om parkeringsplatser så parkera helst i det egna garaget.