Den yttre miljön

Hur kan vi hjälpas åt att hålla den yttre miljön i ett så bra skick som möjligt?

För att i möjligaste mån undvika avgiftshöjningar önskar föreningen att de boende i området hjälps åt att underhålla gemensamma grönytor.