Sopsortering

Sopsortering - en ständig källa till diskussion som trots allt alla tjänar på. I dessa dagar kanske framför allt för miljön, men det ger oss också en lägre kostnad för sophämtningen

Placera dina sopor som skyltarna anger och det som inte visas på skyltarna tar man själv till tippen. Det finns ingen annan som transporter just dina sopor till tippen.

sorteringsguide_webb_2017.pdf